Etusivu

Tervetuloa sivuilleni.

Hieman taustatietoa minusta: Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineena tietojenkäsittelyoppi. Olen IT-alan yrittäjä.

Tärkein luottamustehtäväni tällä hetkellä on Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenenä toimiminen.

Kolme ykkösasiaa

Kolme ykkösasiaa, joihin Lempäälän kunnan pitäisi erityisesti panostaa

1

Kuntatalous.

Pidetään menot kurissa. Haetaan säästöjä erityisesti tehostamalla kunnan toimintoja digitaalisten teknologioiden avulla. Täten kunnan tarjoamat palvelut pysyisivät vähintään nykyisellä tasolla.

1

Lasten ja nuorten harrastus- ja liikuntatoiminta.

Mahdollistetaan seuroille kehittää ja laajentaa toimintaansa. Kohdistetaan seuroille nykyistä enemmän tukea. Lisätukea tulisi erityisesti kohdentaa niille seuroille, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä keskenään.

1

Urheilu- ja kulttuuritoiminta.

Toimintaedellytysten parantaminen. Investoidaan uusiin toimitiloihin, joita voivat hyödyntää kaikki kunnan asukkaat.

Case Puskiainen

22.05.2021

Ensin alkuun on sanottava, että en ole syvällisesti tutustunut aiheeseen. Tietoni ja käsitykseni perustuvat tällä hetkellä lähinnä lehdistä luettuun ja aiheesta käytyyn some-keskusteluun. Jos joku tämän tekstin lukija ei ole aikaisemmin kuullut Puskiaisten tieoikaisusta, ei varmaan kannata lukea loppuun asti, en aio avata tässä taustoja sen enempää.

Kun tarkastellaan tätä kuvan kautta, niin näyttäähän tämä järkevältä.

Kaavailtu Puskiaisten tieoikaisu näyttää tarjoavan järkevän reitin Helsingin suunnasta Vaasan, Ylöjärven, Porin, Rauman tai Nokian suuntaan matkustaville. Lisäksi reitti Tampere-Pirkkala lentoasemalle helpottuisi.

Lisäksi olen käsityksessä, että valtio kustantaa tämän tieoikaisun rakentamisen, tämä on hyvä uutinen. Olen lukenut, että Lempäälän kunnalle ei tulisi tästä tieoikaisun rakentamisesta ja toteuttamisesta suoria kuluja.

Moni Lempäälän kunnanvaltuustossa oleva on jo mielessään miettinyt mitä parhaimpia käyttökohteita uuden tien varrella olevien alueiden hyödyntämiseksi kaavoituksen kautta. Hyvä vai huono uutinen kunnan kaikkien muiden alueiden kannalta?

Tämän tieoikaisun vaihtoehtona oleva, nykyisen tien levennyksen vastustajat, ovat perustelleet kantaansa levennyksen alle jäävillä omakotitaloilla. Tässä kannassa on se huono puoli, että tieoikaisun allekin jää aivan varmasti omakotitaloja. Asetelmat ovat tämän näkökulman osalta tasan. Mielestäni talojen pakkolunastus on välttämätön paha, joka pitää ottaa vastaan kummassakin vaihtoehdossa. Tuon aikaisen valtuuston tulee olla tukemassa sanomaa, jotta pakkolunastuksista kärsivät omakotitalojen omistajat saavat valtiolta korkea hinnan.

Ja sitten muutama seikka, jotka eivät tue tämän tieoikaisun järkevyyttä:

Olen nähnyt tätä suunniteltua tieoikaisua perusteltavan liikenneruuhkilla. Useita kertoja pääkaupunkiseudulla arkipäivän aamu- ja iltapäiväruuhkissa ajaneena voin kertoa, että meillä täällä Lempäälässä ei ole liikenneruuhkia. Joten tuo perustelu mielestäni vesittyy sillä.

Katsoin Googlen reittioppaasta, niin ajoaika tällä hetkellä suunnitellun oikaisun lähtöpisteestä loppupisteeseen on 8 minuuttia, siis ajamalla nykyisiä teitä. Arvioisin tuosta yläpuolella olevasta kuvasta, että ajoaika tulisi oikaisun toteuduttua puolittumaan eli säästö matka-ajassa olisi noin 4 minuuttia. Ei kuulosta isolta säästöltä.

En muista nähneeni vielä missään arvioita, että kuinka paljon tämä tulisi maksamaan Lempäälän kunnalle. Kyllä, valtio kustantaa tieoikaisun rakentamisen, mutta paljonko tieoikaisun rakentamisesta tulee välillisiä kustannuksia Lempäälän kunnalle? Näitä kustannuksia ovat ainakin kaavoitus, uuden tien liittymien jatkona olevien teiden rakentaminen ja infran rakentaminen tämänhetkiseen pystymetsään. Oletan, että kunnan kaavoituksen perusteella tarvitsemat uuden tien eritasoliittymät menevät valtion piikkiin, mutta missä kohtaa liittymä loppuu ja kunnan tie alkaa? Yhden eritasoliittymän hinta on varmasti useita miljoonia euroja.

Lempäälän kunnanvaltuustohan ei tätä tieoikaisun toteutusta päätä, mutta voi olla isosti sanomallaan vaikuttamassa valtion päätökseen. Kunnan sanoman muodostamisen edellytyksenä on se, että kunnan pitää heti teettää raportti, joka kertoo, että paljonko mahdollisesta tieoikaisusta tulee kunnalle välillisiä kustannuksia kokonaisuudessaan ja eriteltynä vuositasoille. Jos raportin valmistumisen jälkeen todetaan, että kunnan kokonaiskulut tulevat olemaan useita kymmeniä miljoonia euroja, niin eiköhän körötellä edelleen sieltä Lakalaivan kautta ja käytetään nämä rahat muihin kohteisiin. Niitä Lempäälän kunnassa varmasti riittää.

Digitalisointi

02.06.2021

Mielestäni Lempäälän kunnan järjestämissä palveluissa ja toiminnassa kaikki mahdollinen tulee digitalisoida. Tästä voisi tehdä jopa sloganin: ”Kaikki mahdollinen digitalisoidaan”. Digitalisaatiota ei tule kuitenkaan tehdä suunnittelemattomasti tai ilman kokonaisvaltaista ohjausta. Kun digitalisaatiota otetaan pieni pala kerrallaan käyttöön, pitää jokaikinen kerta miettiä, kuinka kyseinen pala tulee osaksi kokonaisuutta.

Perustiedon hallinta (engl. Master Data Management) on kriittisessä osassa Lempäälän kunnan digitalisaatiopolussa. Tämä tarkoittaa, että tiettyyn tietoon on vain yksi totuus, eikä samaa tietoa säilötä useassa paikassa. Kun jostakin tiedosta on pahimmillaan useampi versio, tämän selvittämisessä menee resursseja ja työtunteja aivan valtavia määriä hukkaan. Tämä on tällä hetkellä valitettava totuus Lempäälän kunnan toiminnassa ja tarjoamissa palveluissa.

Lempäälän kunnan kaikki hankinnat, sekä digitalitiimin työt jonkun asian digitalisoimiseksi, täytyy ehdottomasti laittaa menemään sellaisen hyväksyntäkäytännön läpi, jossa on katsottu kokonaisuus läpi. Muuten digitalisaatiosta ei saada tavoiteltuja kokonaissäästöjä ja palveluprosessien kokonaisvaltaista parantamista. Tätä ei voi tehdä nykyisen toimintatavan kaltaisesti yksittäisinä pieninä hankintoina joidenkin pienten tiettyjen asioiden digitalisoimiseen. Järjestelmätoimittajat toimittavat siis tarvittavat kyvykkyydet, lähtevät paikalta ja jättävät kunnan järjestelmien käyttäjät taistelemaan datan kanssa.

En ole nähnyt missään hyvää Lempäälän kunnan toimintojen ja palveluiden digitalisoimiseen liittyvää tulevaisuuden tiekarttaa. Tällainen pitää teettää välittömästi.

Liikuntaolosuhteet

02.06.2021

Mielestäni Lempäälän kunnan kolme tärkeintä parannuskohdetta liikuntaolosuhteisiin ovat:

1

Moision koulun oppilaille nykyaikaiset liikuntahalliolosuhteet. Nykyisen Moision liikuntahallin olosuhteet ovat karmeat. Tästä olisi myös hyötyä niin sanotuille iltakäyttäjille

2

Monitoimihalli, jossa voidaan järjestää liikunnan lisäksi urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Olen nähnyt kommentteja, että tällainen halli pitäisi sijoittaa Hakkariin. Minun mielestäni tämän tulisi sijaita Lempäälän kunnan keskustassa, lähellä muita palveluita, erityisesti kulttuuri- ja urheilutapahtumien näkökulmasta.

Lisäksi tämä olisi ensimmäinen kunnallinen liikuntahalli Lempäälässä, joka ei olisi koulun yhteydessä. Tällöin hallia voisi käyttää päivisin eläkeikäisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin. ”Kunnossa kaiken ikää” on erinomainen lähtökohta estää tai vähentää sairauksia. Lempäälän keskustaan sijoittamisessa tulisi toki varmasti tontin löytymisen ja kaavoituksen haasteet. Silti olen sitä mieltä, että keskusta on ainoa oikea paikka tällaiselle hallille. Ei sinne Hakkariinkaan helposti mahdu uutta hallia.

3

Hakkarin liikuntahallin täydellinen peruskorjaus. Tämä vaatisi toteutuakseen ensin kohdassa kaksi olevan monitoimihallin, jotta nykyiset Hakkarin liikuntahallin käyttäjät saisivat väistötilat Hakkarin remontin ajaksi. Olen vieraillut Hakkarin liikuntahallissa todella useasti ja mielestäni olen huomannut homeen kaltaisen hajun tulevan nenääni. Ei ole tervettä urheilla ja harrastaa sairaassa hallissa.